Carusell - Helsingfors ...

Cafe Carusell utställningen 1990

Dessa tavlor blev uppköpta av Cafe Carusell och hängde kvar där i 3-4 år.