Betalningsanvisningar ...

Nu vill Restaurang Buffalo inte att ni betalar de av er köpta tavlor till restaurangen trots att de står på infon på plats och ställe. 

Ni skall betala den summan direkt på ett konto som är Stinas eget konto.  
Som ”Meddelande” kan du skriva tavlans namn som du hittar på själva utställningens sida och ditt/ert efternamn, så vi kan koppla ihop tavla/betalare,

Mottagarkontots ägare är Stina Ericsson.
IBAN: FI25 6601 0010 4024 69
BIC: ABAAFI22

Om det inte är ett för stort besvär så kan ni meddela om er betalning till martin.ericsson@fotisgolf.fi när summan är betald. så korrigerar han tavlans status till SÅLD.